PKD

Kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) służy do określania rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez firmy w Polsce. PKD jest używany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) oraz inne instytucje państwowe do celów statystycznych, administracyjnych oraz podatkowych.

Jakie PKD dla biura rachunkowego?

Biznes

Podczas zakładania firmy w Polsce, przedsiębiorca musi określić kody PKD, które opisują planowaną działalność.

Każdy kod PKD składa się z liter i cyfr, które identyfikują konkretne branże i rodzaje działalności gospodarczej.